Penzión u MACIKA - Vínotéka

Malá Tŕňa, Medzipivničná 174 (mapa)

+421905313352

info@tokajmacik.sk

od 20 eur / osoba / noc (cenník)

Penzión

Penzión u MACIKA - Vinotéka - TOKAJ MACIK WINERY. V marci 2007 sme otvorili nový penzión priamo vo vinárstve.

- Zemplín, Poloniny, Vihorlat

- typ pobytu: skupinové pobyty

- je možnosť prenajať aj celý objekt

- kapacita: 23

- počet izieb: 8 ( zobraziť podrobnosti )

- ubytovateľ nebýva v objekte

- ubytovateľ hovorí jazykmi: sk cz pl

- prevádzka počas sezón: celý rok

Ponúkame Vám možnosť komfortného oddychu priamo v srdci Slovenskej vinohradníckej oblasti TOKAJ, v Malej Tŕni. V marci 2007 sme otvorili nový penzión priamo vo vinárstve. Toto nadštandardné ubytovacie zariadenie má 8 izieb, no s maximálnou kapacitou 23 osôb môže byť ideálnym prostredím pre Vaše firemné pobyty, rodinné ale aj priateľské miesto na oddych počas putovania za vínom. Každá izba má vlastnú kúpelňu s toaletou, sušič vlasov, hygienické potreby a samozrejmosťou je zdarma wifi internet, TV so SAT, rádio-budík a ďalšie.. Spoločenská miestnosť s barom a biliardom, šípkami môže byť príjemným miestom na večerné posedenie pri našich vínach a kulinárskych špecialitách. Viac fotiek z penziónu nájdete vo fotogaléri. Malá Tŕňa ======================== Malá Tŕňa sa nachádza 25km od mesta Trebišov. Najbližšie letisko je v Košiciach ktoré sú vzdialené 60km. Ďalšie letiská sú v Bratislave 450km a v Budapešti 250km. Z Trebišova cestujete cez obec Veľaty a Čerhov.Pokračujte cez Čerhov, kde 2km za obcou Čerhov /za stromovou alejou/ odbočte vľavo na Malú Tŕňu. Prejdete cez železničné priecestie, popri ovocných sadoch až do Malej Tŕne. V obci potom sledujte na telekomunikačných stĺpoch /V pravo/ umiestnené čierno- biele navigačné tabule s nápisom TOKAJ MACIK WINERY. V strede obce pri potravinách Jednota Coop odbočíte doľava a po 100m vľavo navigačná tabuľa TOKAJ MACIK WINERY opäť vľavo. Prejdete cez pivničný areál vpravo nás nájdete. Vínotéka /Žltý domček pomaľovaný vinárskymi motívmi./. Penzión u MACIKA je hneď vedľa. História rodinného vinárstva ======================== Sme rodinná firma, ktorú v súčasnosti tvoria 2 generácie vinárov. Pôsobíme v srdci Tokaja, v dedinke Malá Tŕňa. Prvé dve generácie našej vinárskej rodiny Macik pôsobili vo vinohradníctve v Sobraneckom vinohradníckom rajóne v obci Choňkovce a Tibava. Tam siahajú korene Jara Macika staršieho. V roku 1982, po ukončení vysokoškolského štúdia sa Jaro a Majka Macikovci zamestnali vo vinárskych závodoch kde Majka uplatnila svoje znalosti zo štúdia na chemicko-technologickej fakulte v obore kvasnej chémie ako pracovníčka laboratória a Jaro ako mechanizátor. Neskôr čakal oboch ambicióznych mladých ľudí pracovný postup, a za ním ďalšie. Jaro st. nakoniec stál na najvyššom poste v Tokaji š.p. ako generálny riaditeľ. Majka sa stala hlavnou šéfkou kvality. No v polovici 90. rokov nastal zlom. V roku 1995 založila Majka spoločnosť na distribúciu vín. Počas privatizácie bol Jaro St. uvoľnený z postu generálneho riaditeľa TOKAJ š.p., čo mu nebránilo spolu s manželkou pokračovať v rodinnej tradícii pestovania viniča a výroby vína. A tak začalo sa formovať TOKAJ MACIK WINERY, rodinné vinárstvo. V roku 1999, po skončení štúdia na americkej univerzite sa k nim pridal aj syn Jaro mladší so svojou manželkou Erikou. Dnes dve generácie pôsobia vzájomne v Malej Tŕni, kde postupne spolu budovali modernú výrobnú halu, zrenovovali stredovekú pivnicu pod vinárstvom. Taktiež postavili penzión, pripravili reštauračné zariadenia pre svoju klientelu. Takto sme začínali, aby sa mohla tradícia rozvíjať a pokračovať. História Tokajskej oblasti. ====================== Tokajské vinohradníctvo vzniklo už v mladšej dobe rímskej /3.-4. storočie n.l./. V období sťahovania národov / 5.storočie n.l./ došlo k prechodnému úpadku vinohradníctva, ktoré nadobudlo väčší rozmach až po príchode Slovanov. Maďari, ktorí v posledných vlnách sťahovania národov prišli cez Karpaty pod vedením Almusa a jeho syna Arpáda, našli tu už výsadby vínnej révy, uvádza to uhorský kronikár Anonymus a Z. Balász v knihe Das Buch vom Ungerwein. Svedčí o tom aj pomenovanie TOKAJ, ktoré je slovanského pôvodu odvodeného od "STOKAJ" s významom sútoku dvoch riek Bodrogu a Tisy. Tatárske vpády /1241-1242/ priniesli zničenie vinohradov a vyľudnenie tejto oblasti. Jej obnovu podporil uhorský kráľ Belo IV./1235-1270/, ktorý kolonizoval toto územie talianskymi osadníkmi, ktorých usídlil v tokajských vinohradníckych obciach. Je predpoklad, že aj názvy obcí si taliani pomenovali na pamiatku svojho kraja. Obec Bara priamo súvisí s osadníkmi talianskeho mesta Bari, obec Viničky mala pôvodný názov v r. 1249 Zeuleus a v Maďarsku je to obec Tállya, mimo toho sa tu zachovali aj talianske priezviská. Sám kráľ Belo IV. nazýval tento kraj "zem Talianov". Talianski vinohradníci si doniesli a vysadili aj nové odrody viniča a to Furmint, Ballafant, Bokator, z ktorých práve Furmint sa stál základnou tokajskou odrodou. Písomné sú doložené vinohrady v r.1249 v obci Zeuleus /Viničky/, v r.1390 v Malej Tŕni a v r.1410 v Bare. Cirkevné desiatky z vína v Zemplínskej župe priniesli v r.1380 Jágerskému episkopátu viac ako 10 tisíc dukátov. Velký rozvoj vo vinohradníctve bol aj za čias kráľa Mateja Korvina /1458-1490/, keď pokračovali spory o majetky a vinice uhorských panovníkov s cirkevnou mocou. V čase tureckých vpádov a tureckej nadvlády v 16.stor.a v 17.stor. v búrlivom období s proti habsburgovskými a kuruckými vzburami, keď bol neustály boj o toto územie medzi Uhorskom a Sedmohrádskom, Dolnou a Hornou zemou boli rozširované a budované nové pivnice v tufovom podloží, ktoré slúžili nielen na skladovanie vína ale aj ako úkryty pre ľudí a ich majetok pred rabujúcim vojskom. Zo záznamov je známy 17.júl 1660 keď do Malej Tŕne vtrhlo cisárske vojsko, ktoré vyrabovalo plné pivnice a odviezlo sudy s vínom. V tom období prevládalo pestovanie Furmintu, Lipoviny, Ballfantu, Gohéra a Muškátu a vyrábali sa sladké a rezké vína, ale aj tažké, samorodné, "pečienkové" vína. Prvý tokajský výber /aszú/ vyrobil na veľkonočné sviatky v r.1650 v Sárospataku Sepsi Laczko Maté pre vdovu po Jurajovi Rákoczim I. Zuzannu Lórantffyovu . Už v r. 1655 bolo v Uhorsku uzákonené zbieranie cibéb /hrozienok/ a tým sa vlastne začala výroba tokajských výberov. Éra vlády Rákócziovcov a Lórantffyovcov bola spájaná nielen s uhorskými povstaniami, ale aj s reformáciou a podporovaním vzdelanosti. Ich pozvanie prijal a pôsobil v školskom meste Sárospataku aj Ján Amos Komenský. Už od začiatku 16.stor. sa stalo tokajské víno hlavným vývozným tovarom bardejovských a levočských kupcov. Získavali ho z mestských tokajských viníc. Slobodné kráľovské mesto Levoča patrilo medzi najväčších vlastníkov viníc v tokajskej oblasti. Levočskí mešťania mali v držbe vinice v terajšom Maďarsku, na kúpu ktorých boli vydané vecné listiny. Tokajské víno sa dostávalo cez severné hranice Uhorska najmä do Poľska na trhy do Krakova, Vratislavy a Krosna . Aby nedošlo k falšovaniu pravého tokajského vína, kupci ručili za jeho pravosť slovenským názvom "samorodný", co znamenalo aj ochranu jeho pôvodu. Najväčšiu slávu a obdiv si tokajské získalo na francúzskom kráľovskom dvore Ľudovíta XIV./1638-1715/, kde si získalo titul "Vinum regum - rex vinorum" "Víno kráľov - kráľ vín". Tento nápoj kráľovi doniesol František Rákoczi II., rodák z Borše, ktorému kráľ ponúkol azyl po neúspešných uhorských povstaniach. Tokajské víno si dovážal na ruský cársky dvor aj cár Peter I. a aj jeho následnícka cárovná Katarína. Tokajské víno a aj jeho darkyňu Máriu Teréziu /1740-1780/ blahorečil pápež Benedict XIV.: "Nech je požehnaná zem, ktorá ťa zrodila, nech je požehnaná dáma, ktorá ťa poslala a nech som požehnaný aj ja, že som ťa mohol požívať." Znížením hospodárskeho a spoločenského významu hornouhorských miest v 18. stor. a zavedenie vysokých colných poplatkov klesol vývoz vína z Uhorska a to spôsobilo aj pokles plôch vinohradov. Koncom 19.stor. spôsobila fyloxéra veľké škody vo vinohradoch aj v tokajskej oblasti a táto vinohradnícka oblasť ostala bez života. O obnovu vinohradov sa zaslúžil Ján Mathiasz /1838 -1921/ z Viničiek, ktorý práve v tokajskej oblasti objavom pestovania viniča na imúnnych pieskoch a vyšľachtením veľkého počtu kultivarov hrozna položil základy šľachtenia v Uhorsku. Po vzniku ČSR bola tokajská oblasť štátnou hranicou rozdelená, no tým sa nezmenili ani pôdne, ani klimatické podmienky, ale pre výskum bola založená v r.1924 v Malej Tŕni Výskumná stanica vinohradnícko vinárska, ktorá pôsobila vo výskume odrôd vinica, viničných tratí a technológie výroby tokajských vín. Tokajská oblasť - charakteristika ====================== Tokajská oblasť patrí medzi naše najmenšie vinohradnícke oblasti, ale svojou jedinečnosťou je jednou z najznámejších. Kvalita a výnimočnosť tokajských vín je daná viacerými vzájomne súvisiacimi činiteľmi. Sú to : prírodné, t.j. geologicko-pôdne, geografické, klimaticko-poveternostné podmienky, pestované odrody Furmint, Lipovina a Muškát žltý schopné ušľachtilého prezrievania a tvorby cibéb, osobitná technológia spracovania hrozna a výroby vína, jedinečná forma skladovania, dlhoročného dozrievania podzemných tufových pivniciach s konštantnou teplotou v priebehu celého roka. Charakter tohto regiónu tvorí sopečné zloženie pôdy, kde sú zastúpené andezity, ryolity a ich tufy, ktoré sú základom ťažkých ílovitých a ílovitohlinitých zemín, bohatých na minerálne prvky. Horniny, ktoré sa nachádzajú v pôdach na zemplínskych pahorkoch, sú väčša kyslej povahy. Vinohrady sa väčšinou rozkladajú v strednej a hornej polovici svahu v kamenitých a tufových pôdach. Práve tieto pôdy vytvárajú priaznivé tepelné pomery pre tokajské kultivary hrozna počas klimatických výkyvov vo dne a v noci. Ich výhodou je, že absorbujú teplo, ktoré v noci sála a vyrovnáva tepelné rozdiely medzi jednotlivými časťami dna. Tým sa urýchľuje dozrievanie hrozna a vznikajú priaznivé pomery na vytváranie buketných a aromatických látok v tokajskom víne. Pre dozrievanie tokajských kultivarov hrozna majú veľký význam makroklimatické i mikroklimatické faktory v priebehu životného a ročného vegetačného cyklu viniča. Patria k nim teplota vzduchu a pôdy, dĺžka slnečného svitu a množstvo atmosférických zrážok. Charakter tokajských vín výrazne ovplyvňujú špecifické odrody hrozna. Za tokajské sa považujú tri základné kultivary ktoré musia byt' zastúpené v tokajskom víne v určitom pomere. Základným tokajským kultivarom hrozna je Furmint, ktorý sa podieľa na výrobe tokajského vína 65 %, druhým tokajským kultivarom je Lipovina, ktorá je zastúpená vo víne 25 % a ďalšou tokajskou odrodou hrozna je Muškát žltý, ktorý sa zúčastňuje asi 10 % -ným podielom na výrobe tokajského vína. Tri základné tokajské kultivary majú tú vlastnosť, že v priebehu dlhej, teplej jesene sa pri neskorých zberoch sa za pomoci plesne Botrytis cinerea Persoon vytvárajú hrozienka - cibéby, ktoré sú základom pri výrobe tokajských výberov. Klasická výroba tokajských vín je založená na dlhoročnej pozvoľnej oxidácií vín v malých /136-250 l / dubových sudoch, v hlbokých tufových pivniciach , pri stálej teplote 10 -12°C, vysokej vlhkosti vzduchu 88 - 95 % a za pôsobenia pivničnej plesne Cladosporium cellare. Je známe, že výroba tokajských vín je založená na oxidatívnej technológii už od samotného zberu a spracovania hrozna. Začína sa to prezrievaním hrozna, vyberaním cibéb, nakvášaním rmutu a vylúhovaním cibéb, pokračuje istou oxidáciou mladého vína už v čase jeho vytvárania sa a končiac niekoľkoročným zrením v menších drevených sudoch. Existujú tu dva smery oxidácie. Prvý smer je reprezentovaný tzv. hrubou - priestorovou oxidáciou, keď mladé vína po druhom stočení sa ponechávajú v neplných sudoch počas jedného až troch mesiacov, pričom sa na povrchu - hladine vína vytvorí "kožka" tvorená kvasinkami (tento smer je praktizovaný u niektorých výrobcov v maďarskej časti Tokaja). Pripomína to istú výrobu sherry vín.

Vybavenie objektu

- vínna pivnica

Cenník

Cena za izbu- 1 osoba na izbe
1 osoba / 48 €
Cena za izbu- 2 osoby na izbe
1 osoba / 29 €
Cena za izbu- 3 osoby na izbe
1 osoba / 23 €
Cena za izbu- 4 osoby na izbe
1 osoba / 20 €
Cena za izbu- 2 osoby na izbe
2 osoby / 58 €
Cena za izbu- 3 osoby na izbe
3 osoby / 69 €
Cena za izbu- 4 osoby na izbe
4 osoby / 80 €
Pondelok, Utorok, Streda
zľava -10%
Pri objednávke celého zariadenia
celková suma 460€
Všetky ceny sú vrátane DPH 20%. Cenník platný od 1.10.2012

Okolie objektu

Kontakt

Malá Tŕňa, Medzipivničná 174

Jaro Macik

+421905313352

Mapa